דילוג לתוכן

סל קניות

סל הקניות ריק

מאמר: מיעוט גאה במזרח התיכון

מיעוט גאה במזרח התיכון

מיעוט גאה במזרח התיכון

יעל‭ ‬אוקון

'‬ארהותא‭ ‬קדישתא‮'‬‭ ‬הוא‭ ‬הכינוי‭ ‬השומרוני‭ ‬לחמשת‭ ‬חומשי‭ ‬התורה‭. ‬השומרונים‭ ‬הם‭ ‬מיעוט‭ ‬דתי‭ ‬קדום‭, ‬המרוכז‭ ‬כיום‭, ‬נוסף‭ ‬על‭ ‬חולון‭ ‬בעיקר‭ ‬בקריית‭ ‬לוּזה‭ ‬שעל‭ ‬הר‭ ‬גריזים‭ ‬‮–‬‭ ‬המקום‭ ‬הקדוש‭ ‬ביותר‭ ‬בעבורם‭, ‬שעליו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬אמונתם‭ ‬בנה‭ ‬יהושע‭ ‬את‭ ‬המשכן‭.‬

שלא‭ ‬כמו‭ ‬היהודים‭ ‬והקראים‭ ‬השומרונים‭ ‬מאמינים‭ ‬רק‭ ‬ב'ארהותא‭ ‬קדישתא‮'‬‭ ‬ולא‭ ‬בשאר‭ ‬ספרי‭ ‬התנ"ך‭. ‬נוסח‭ ‬התורה‭ ‬השומרוני‭ ‬שונה‭ ‬מהנוסח‭ ‬הרבני–יהודי‭ ‬ב‮–‬6230‭ ‬מקומות‭. ‬השינוי‭ ‬החשוב‭ ‬ביותר‭ ‬קשור‭ ‬למקומו‭ ‬של‭ ‬המקדש‭, ‬אשר‭ ‬לפי‭ ‬המסורת‭ ‬השומרונית‭ ‬הוקם‭ ‬כאמור‭ ‬על‭ ‬הר‭ ‬גריזים‭. ‬בנוסח‭ ‬השומרוני‭ ‬נוסף‭ ‬לאחר‭ ‬הדיבר‭ ‬‮'‬לא‭ ‬תחמוד‮'‬‭, ‬דיבר‭ ‬נוסף‭: ‬‮"‬והיה‭ ‬כי‭ ‬יביאך‭ ‬יהו–ה‭ ‬אלהיך‭ ‬אל‭ ‬ארץ‭ ‬הכנעני‭ ‬אשר‭ ‬אתה‭ ‬בא‭ ‬שמה‭ ‬לרשתה‭ [...] ‬ובנית‭ ‬שם‭ ‬מזבח‭ [...] ‬אצל‭ ‬אלון‭ ‬מורא‭ ‬מול‭ ‬שכם‮"‬‭.‬

התורה‭ ‬השומרונית‭ ‬כתובה‭ ‬בכתב‭ ‬עברי‭ ‬קדום‭, ‬שבו‭ ‬סוף‭ ‬כל‭ ‬מילה‭ ‬מסומן‭ ‬בנקודה‭, ‬וסופי‭ ‬משפטים‭ ‬‮–‬‭ ‬בנקודתיים‭. ‬האותיות‭ ‬מנצפ"ך‭ ‬אינן‭ ‬מופיעות‭ ‬בסופי‭ ‬המילים‭ ‬כאותיות‭ ‬סופיות‭ ‬אלא‭ ‬כאותיות‭ ‬כפופות‭ (‬כצורתן‭ ‬באמצע‭ ‬המילה‭).‬

כתב‭ ‬יד‭ ‬זה‭ ‬הועתק‭ ‬בשנת‭ ‬612‭ ‬להיג'רה‭ (‬1215‮–‬1216‭), ‬והוא‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬העותקים‭ ‬הקדומים‭ ‬ביותר‭ ‬של‭ ‬ה'ארהותא‭ ‬קדישתא‮'‬‭. ‬מספר‭ ‬קווי‭ ‬דמיון‭ ‬מקשרים‭ ‬בין‭ ‬כתב‭ ‬יד‭ ‬זה‭ ‬ובין‭ ‬קבוצת‭ ‬כתבי‭ ‬יד‭ ‬המכונים‭ ‬‮'‬פִּינחסיה‮'‬‭ ‬‮–‬‭ ‬מונח‭ ‬שומרוני‭ ‬לספרי‭ ‬התורה‭ ‬שכתבו‭ ‬הכוהנים‭ ‬השומרונים‭ ‬המתייחסים‭ ‬על‭ ‬שושלת‭ ‬פינחס‭ ‬בן‭ ‬אלעזר‭ ‬בן‭ ‬אהרן‭ ‬הכהן‭. ‬תפקידו‭ ‬האמנותי‭ ‬של‭ ‬המעתיק‭ ‬ניכר‭ ‬בכמה‭ ‬מקומות‭. ‬לדוגמה‭, ‬בפסוקים‭ ‬בספר‭ ‬במדבר‭ ‬הדנים‭ ‬בגבולות‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬ובמתן‭ ‬הנחלות‭ ‬ללוויים‭ (‬במדבר‭ ‬לד‭, ‬א–יב‭; ‬לה‭, ‬א–ח‭), ‬סרטט‭ ‬הסופר‭ ‬מעין‭ ‬מפה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬יצירת‭ ‬עיגול‭ ‬באמצעות‭ ‬אותיות‭ ‬הטקסט‭ ‬והשארת‭ ‬רווח‭ ‬בין‭ ‬העיגול‭ ‬לשאר‭ ‬הטקסט‭ ‬כך‭ ‬שתיווצר‭ ‬צורת‭ ‬מרובע‭. ‬

כתב‭ ‬היד‭ ‬שלפנינו‭ ‬הוא‭ ‬עדות‭ ‬למאמציו‭ ‬הכבירים‭ ‬של‭ ‬מיעוט‭ ‬דתי‭ ‬לשמר‭ ‬את‭ ‬אמונותיו‭ ‬ואת‭ ‬זהותו‭ ‬הייחודית‭ ‬בארץ‭ ‬הקודש‭. ‬