דילוג לתוכן

סל קניות

סל הקניות ריק

תנאי שימוש

תנאי שימוש – אס פרומיסד

כללי

 1. אס פרומיסד בע"מ, ח.פ 515883726 (להלן: "אס פרומיסד"), חברה המאוגדת בישראל, מפעילה את אינטרנט בכתובת as-promised.com, שהוא אתר אינטרנט של מגזין מודפס הנושא את אותו השם, ומשמש, בין היתר כאתר תוכן בתחום העיצוב והתרבות וכן אתר סחר מקוון למכירת מוצרים שונים (להלן: "האתר" או "החנות").
 2. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש במלואם. הוראות תנאי השימוש אלה יחולו על הרכישה בחנות, ויהוו בסיס משפטי לכל דיון בין הרוכש בחנות והמשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין אס פרומיסד. אתה מאשר, כי קראת את תנאי השימוש וכי הסכמת לכל התנאים הקבועים בהם. אף שאינך חייב להסכים לתנאי השימוש, אם לא תסכים להם, לא תוכל לעשות שימוש בשירות.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום שבו יש התייחסות בלשון רבים הכוונה היא גם ללשון יחיד ולהיפך. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום או הצהרה אחרים, בכתב או בעל-פה, הוראות תנאי השימוש תגברנה.
 4. בכל מקום שבו נכתב "האתר", הכוונה היא לאתר, לחנות, וכן לכל ממשק משתמש המאפשר את באתר, לרבות כל השימושים והתכונות שלו, התוכן של האתר וכל תכונה אחרת שלו.

המוצרים המוצעים למכירה

 1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים (על ידי אס פרומיסד המסופקים על ידי ספקים ומעצבים שונים לרבות את מוצרי הספריה הלאומית שאס פרומיסד מפעילה את החנות הפיזית שלה (להלן: "המוצרים")
 2. הרכישה היא רכישה ישירה מאס פרומיסד, ובתום הרכישה וקבלת המוצרים, תישלח ללקוח חשבונית רכישה על ידי אס פרומיסד.
 3. התמונות המוצגות באתר הן תמונות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל. עם זאת, אס פרומיסד תעשה כמיטב יכולתה להציג את המוצרים בצורה המדויקת ביותר.
 4. המכירה כפופה למלאי, ולכן אין בהצגת המוצר באתר משום התחייבות כי המוצר קיים במלאי, ואס פרומיסד אינה מתחייבת להחזיק במלאי כלשהו של המוצרים באתר. ככל שהוזמן מוצר שאינו קיים אצל הספק, הרכישה תבוטל והודעה על כך תישלח למשתמש.
 5. אס פרומיסד רשאית, בכל עת, לשנות את המוצרים המוצעים באתר, להאריך או לקצר את משך המכירה והפעלת האתר.
 6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית אס פרומיסד בהודעה מראש להציע לך מוצר חלופי ככל שתהיה מעוניין בכך ו/או לבטל את הרכישה ולהשיב לך את כספך.
 7. מובהר כי המוצרים, לרבות מוצרי הספריה הלאומית, הם באחריותם המלאה של הספקים, המעצבים והספרייה הלאומית, לפי העניין, וכי אס פרומיסד מבצעת את המכירה של המוצרים, אולם אינה אחראית על ייצורם ו/או על התוכן של המוצרים ו/או כל הכלול בהם ו/או איזה חלק מהם, והכל על פי דין.

מחירים, הטבות ומבצעים

 1. המוצרים באתר יימכרו על פי המחירים המפורסמים באתר מעת לעת. אס פרומיסד רשאית להציע מבצעים, הטבות וקופונים למימוש באתר. כל המחירים המופיעים באתר הם בשקלים והם כוללים מע"מ על פי דיני מדינת ישראל. לא יתאפשר ניכוי המע"מ או אי תשלום מע"מ על ידי משתמש מחוץ לגבולות ישראל.
 2. ייתכן ומשלוח המוצרים יהיה כרוך בתשלום נוסף של מסים מקומיים על ידי המשתמש בהתאם לדין החל במקום מגוריו, וסכום זה אינו כלול בסכום העסקה של המשתמש מול אס פרומיסד. באחריות המשתמש לבדוק האם חלים עליו מסים נוספים, לרבות מכס ומסי ייבוא, ולשלמם בעצמו. אס פרומיסד לא תהיה אחראית לכל תשלום נוסף שיידרש מהמשתמש עקב תחולת דיני המקום במקום מגוריו.
 3. המחירים המוצעים בחנות אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק למוצר זה או דומה לו. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לבדוק את כדאיות העסקה עבורו קודם לביצוע הרכישה.
 4. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר המשתמש. ככל שהפרטים המלאים ו/או המדוייקים לא נמסרו, אס פרומיסד תהיה רשאית לבטל את העסקה בכל עת.
 5. אס פרומיסד תהיה רשאית להציע הצעות, מבצעים, הנחות וקופונים שונים, והמידע על אודות אלו יופיע באתר. אס פרומיסד אינה מתחייבת להציע מבצעים, הנחות וקופונים, והיא תהיה רשאית להפסיק הטבה שניתנה בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אופן הרכישה

 1. בעת ביצוע רכישה תידרש להירשם לאתר ולמלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ותוקפו וכן מספר טלפון (אופציונלי).
 2. יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה ואס פרומיסד רשאית שלא ליתן שירות בהיעדר פרטים אלה.
 3. אס פרומיסד שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בעת הרישום.
 4. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בעת הרישום.
 5. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ואס פרומיסד תהא רשאית לחייבך בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן כפי שיפורט להלן וכן לקזז את דמי המשלוח ככל שהמוצר כבר נשלח אליך.
 6. תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו לרבות תשלומים שבוטלו שלא כדין, יישא ריבית והצמדה, והלקוח יחוייב בתשלום בגין הוצאות גבייה.

אספקת המוצרים

 1. המוצרים יסופקו באמצעות חברת שילוח בעלות שתופיע באתר ביחס לכל משלוח, בהתאם לסוג המוצרים, כמותם, גודלם  ומשקלם. המשלוח יתאפשר לישראל, לצפון אמריקה ולאירופה בלבד. אס פרומיסד תהיה רשאית להציע משלוח חינם ברכישות מסוימות, כפי שיפורסם באתר בעת הרכישה. ידוע לך, כי ייתכן שיחולו עמלות נוספות בגין החיוב במטבע זר על ידי הבנק שבו מתנהל חשבונך ו/או חברת האשראי שלך.
 2. מובהר, כי גם אם הרכישה כוללת מוצרים ממקורות שונים, הם יישלחו אל המשתמש במשלוח אחד שעלותו כמפורט מעלה.
 3. אס פרומיסד תעדכן את הלקוח לאחר הרכישה מתי צפוי המשלוח להגיע אליו, בהתאם לסוג המוצרים שהזמין, מיקומו וסוג השילוח. אס פרומיסד עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, אס פרומיסד לא תהיה אחראית לאיחורים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, לרבות בכל הקשור לעיכובים באספקה על ידי חברות השילוח, וכן מכח דין ו/או הוראה ו/או הנחיה של רשות מוסמכת ו/או מגבלות הנובעות מנגיף קורונה ו/או מלחמה ו/או כל אירוע כח עליון אחר שעלול לגרום לעיכובים כאמור.
 4. אס פרומיסד תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בתנאי השימוש. עיכוב בשל מגבלה בטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אס פרומיסד תשתדל לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המשתמש.

החזרת מוצר והחלפות

 1. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה באמצעות האתר ולקבל החזר כספי בתנאים המפורטים להלן. בכל מקרה זכות החזרת המוצר תהיה בהתאם לאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. בכל מקרה של סתירה יחולו הוראות הדין.
 2. המשתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם.
 3. משתמש רשאי לבטל עסקה על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת __________________ או באמצעות טופס צור קשר באתר. בהודעת ביטול על המשתמש לפרט את מספר ההזמנה ואת שמו.
 4. ככל שביטול העסקה נעשה לאחר אספקת המוצר, ניתן יהיה להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה, וזאת בכפוף לכך שהמוצר הוחזר שלם, על כל חלקיו, ובאריזה המקורית, לרבות כיסויי מגן ככל שקיימים, ובצירוף החשבונית המקורית. עליכם להקפיד על אופן האריזה על מנת שהמוצר לא יינזק ונוכל לקבלו חזרה. ככל שהמוצר ניזוק או נפגם, או שנעשה בו שימוש, הוסרה התווית או כיסוי מגן, לא נוכל לאפשר את החזרתו.
 5. את המוצר יש להחזיר לאס פרומיסד באמצעות חברת שילוח ולא באמצעות הדואר. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 ימים מתאריך אספקת המוצר.
 6. ביטול ההזמנה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. דמי המשלוח לא יוחזרו.  ההחזר יתבצע רק לאחר קבלת המוצר אצל אס פרומיסד ואישור ההחזרה על ידיה.
 7. כל החזר כספי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל שנגבו) ודמי ביטול על פי דין ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 8. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין אס פרומיסד לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). אס פרומיסד תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 9. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של אס פרומיסד לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 10. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה (לרבות תכשיטים שהוזמנו במיוחד על פי מידה); ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית. ג. בגדי ים והלבשה תחתונה ד. כרטיסי מתנה (גיפטכארד)
 11. החזרה בשל אי התאמה: המשתמש יבדוק את המוצר עם קבלתו ויודיע לחברה מיידית אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר או שסופק בטעות ושונה מהמוצר המוזמן. בכל אחד מהמקרים הללו, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה ללא דמי ביטול, ולהשיב את המוצר לאס פרומיסד. במקרה כזה תבטל אס פרומיסד את העסקה ללא דמי ביטול ותשיב לצרכן את הסכום ששולם בגין המוצר המדובר. לחלופין יהיה זכאי המשתמש לבקש את החלפת המוצר, ואז יידרש להחזיר את המוצר לאס פרומיסד, ומוצר חלופי יישלח אליו על ידי אס פרומיסד ועל חשבונה, בתנאי שהמוצר קיים במלאי.
 12. ניתן להחליף מוצרים לרבות החלפת מידה של פריטי לבוש, ובמקרה כזה, ישלח המשתמש את המוצר לאס פרומיסד, ויישלח אליו המוצר החדש בכפוף לתשלום דמי משלוח. המוצר החלופי יישלח לאחר קבלת המוצר המקורי ורק במידה ולא נעשה בו שימוש והוא לא ניזוק כמפורט לעיל.

תנאים לקבלת השירות והגבלת השתתפות

 1. רשאים לרכוש מוצרים מהאתר משתמשים בגירים (למעלה מגיל 18 בישראל או על פי דין מקום המגורים של המשתמש), אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. למרות האמור לעיל, אס פרומיסד רשאית למנוע ממשתמש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם משתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם משתמש מסר במתכוון פרטים שגויים;
  • אם משתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באס פרומיסד או בצדדים שלישיים כלשהם.
  • אם משתמש הפר את תנאי שימוש אלה
  • אם המשתמש לא שילם עבור המוצרים שביקש לרכוש מכל סיבה שהיא ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי שאינה מאפשרת גביית דמי הרכישה.
  • אם המשתמש עשה שימוש באתר בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם התנהגות סבירה ומקובלת בתום לב.
  • מחמת טעות כלשהי לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר מנעה את מתן השירות ו/או במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון.
 2. אתה מסכים ומבין, כי אספקת השירות תיעשה גם באמצעות תוכנות צד שלישי, הכפופות לרישיונות של צדדים שלישיים.
 3. המכירה באתר תהיה ליחידים בלבד, ובכמות סבירה לכל משתמש. מכירת המוצרים אינה מיועדת למכירה חוזרת ו/או סיטונאית על ידי המשתמש. אס פרומיסד תהיה זכאית שלא לאשר עסקה שאופן ביצועה (לרבות תדירות וכמות פריטים) מעלה חשד כי היא נעשית לצורך מכירה לאחר.
 4. אתה מתחייב לעשות שימוש בשירות, לרבות כל המאפיינים והפונקציות שלו, בהתאם לדין החל, הכללים והתקנות החלים עליו, וכן על פי תקנון זה.
 5. מובהר כי בכל מצב של הפסקת מתן השירות על פי הסעיפים שלעיל, לא תהיה לך כל זכות לפיצוי או לשיפוי בגין הפעולות שנקטנו בהן.

קניין רוחני

 1. ידוע לך, כי מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהוא), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ו/או בחנות ובכל חלק מהם, לרבות במוצרים והשירותים המוצעים באתר, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מוזיקה וחומר אחר הכלול בהם, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הם של אס פרומיסד בלבד, ו/או של צדדים שלישיים אשר הקנו לאס פרומיסד את הזכות לעשות בהם את השימוש במסגרת האתר, והם מוגנים על ידי החוק במדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אינך רשאי לעשות בהם כל שימוש מלבד השימושים המותרים במסגרת תנאי שימוש אלה.
 2. אינך רשאי לשנות, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר.
 3. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של אס פרומיסד או של צדדים שלישיים.
 4. אתה מתחייב שלא לעשות שימוש שיעקוף באמצעי טכנולוגי ו/או בכל דרך אחרת את אמצעי ההגנה של האתר.
 5. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, בתכנים שלו או במוצרים המוצעים למכירה במסגרתו, למטרות רווח כלשהן, ואינך רשאי להרשות לאחרים לעשות כן, בתמורה או שלא בתמורה.
 6. אתה מתחייב, כי לא תקשר (link) לאתר ו/או תשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר עבירה פלילית מכל סוג לרבות עבירות של הסתה, העלבה, פרסום תוכן גזעני, עידוד לאלימות או לטרור וכיוצ"ב, הוצאת לשון הרע, או פרסום של תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות האתר באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בשירות.
 7. אתם מתחייבים שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאס פרומיסד ו/או לצדדים שלישיים.
 8. אתה מצהיר, כי אתה מודע למגבלות רשת האינטרנט בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את אס פרומיסד מכל אחריות בעניין זה, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החנות.

הגבלת אחריות ומצגים

 1. השירות ניתן על ידי אס פרומיסד כפי שהוא (as is) ללא כל מצגים מצידה. השירות מסופק על גבי רשת האינטרנט, וידוע לך כי אס פרומיסד אינה מתחייבת כי השירות יינתן ללא הפרעות או תקלות. אתה מותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אס פרומיסד ו/או מי מטעמה ביחס לכל נזק אשר עלול להיגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים או תוצאתיים. אין בוויתור זה כדי לוותר על זכויות אשר מטבען או על פי דין לא ניתן לוותר עליהן על פי הדין החל במדינה בה נדרש השירות.
 2. אס פרומיסד ו/או כל מי מטעמה ו/או בעלי מניותיהה ו/או מנהליהה ו/או עובדיה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 • א. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של אס פרומיסד ו/או מי מטעמה;
 • ב. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשירות ו/או באתר ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה באס פרומיסד, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, מגבלות הנובעות ממגיפת קורונה, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אתכם בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לכם כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ננקוט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • ג. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים מצידך ו/או על ידי צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 • ד. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 • ה. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
 • א. יתכן כי במסגרת השימוש באתר נספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכלו, בין היתר, לרכוש או לקבל מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקשו להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. אתה מאשר כי ידוע לך לאס פרומיסד ו/או מי מטעמה אין כל שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו.
 • ב. עוד ידוע לך, כי מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של אס פרומיסד. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שאתם תבצעו בקשר אליהם הן באחריותכם, ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד ולא תהיה לכם ואתם מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד אס פרומיסד ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 • ג. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים אינה מלאה ורציפה.
 • ד. אס פרומיסד ו/או כל מי מטעמה לרבות מנהליה ועובדיה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילותו או אי פעילותו של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה, וירוס, או כשל טכני או אחר באתר.
 • ה. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אנו נוקטים באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לשירות ולמידע המאוחסן בו. בגלישה, בהרשמה וברכישה, אתם משחררים את אס פרומיסד ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד אס פרומיסד ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • ו. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואתם מצהירים כי אתם מבינים שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • ז. לא תהיה לכם כל טענה ביחס לתוכן המופיע באתר, לאיכותו, היקפו, התאמתו לצרכיכם או כל טענה אחרת הנוגעת לטיב התכנים ואופיים.

שונות

 1. הדין החל על הסכם זה יהיה הדין החל במדינת ישראל ולבתי המשפט בישראל תהיה סמכות השיפוט הייחודית בכל תובענה הנובעת מתקנון זה. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה העולה ממנו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 2. אם ייקבע כי אילו מתנאי תקנון זה אינם קבילים, בטלים, לא ניתנים לאכיפה או בלתי חוקיים, לא יהיה בדבר כדי לפגום בתוקפם, חוקיותם ואפשרות אכיפתם של יתר תנאי התקנון, והם יישארו במלוא תוקפם.
 3. אס פרומיסד תהיה רשאית, מעת לעת, לערוך שינויים בתנאי שימוש אלה והם יחולו מרגע כניסתם לתוקף על רכישות עתידיות. השינויים יופיעו באתר.
 4. אס פרומיסד תהיה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה כלפיך בתקנון זה לצד שלישי, בכל עת.