דילוג לתוכן

סל קניות

סל הקניות ריק

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

מחויבותנו לפרטיות שלך:

 1. זוהי מדיניות הפרטיות של אס פרומיסד בע"מ, ח.פ 515883726 (להלן: "החברה" או "אס פרומיסד"), חברה המאוגדת בישראל המפעילה את אינטרנט בכתובת as-promised.com, שהוא אתר אינטרנט של מגזין מודפס הנושא את אותו השם, ומשמש, בין היתר כאתר תוכן בתחום העיצוב והתרבות וכן אתר סחר מקוון למכירת מוצרים שונים (להלן: "האתר" או "החנות" לפי העניין).
 2. האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים מגוונים המיוצרים על ידי מעצבים שונים ישירות מאס פרומיסד.
 3. אס פרומיסד מחויבת לשמור על המידע האישי על אודותיך ועל פרטיותך ושל כל משתמש אחר באתר או בחנות. לפיכך, אנו מבטיחים לפעול בשקיפות מירבית בכל הקשור לאיסוף מידע על משתמשים בשירות והאופן שבו ייעשה במידע זה שימוש. כדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות בנוגע לשימוש שלכם בשירות, מדיניות פרטיות זו נועדה לאפשר לכם להבין באופן ברור ושקוף ככל הניתן איזה מידע אישי נאסף על אודותיך, איך שומרים עליו ובאיזה אופן משתמשים בו. לכן, עליכם לקרוא מדיניות פרטיות זו במלואה ובעיון.
 4. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים, ובכל מקום שבו יש התייחסות בלשון רבים הכוונה היא גם ללשון יחיד ולהיפך.
 5. בכל מקרה של אי התאמה בין מדיניות הפרטיות לבין כל פרסום אחר, בעל פהאו בכתב, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.
 6. ככל שמונחים במדיניות פרטיות זו אינם מוגדרים במפורש, תחול לגביהם ההגדרה הקבועה בתנאי השימוש של השירות, שגם אותם עליכם לקרוא בטרם תעשו שימוש באתר.

איסוף המידע האישי:

 1. אנו אוספים על אודותיך מידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירות ומכירת המוצרים בחנות.

בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע מהמקורות הבאים (להלן: "המידע"):

 • מידע שמסרת לאס פרומיסד בהסכמה, ביודעין ומרצון. אתה מצהיר כי מסרת את המידע על אודותיך מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה. אינכם חייבים למסור את המידע האישי על אודותיכם, אולם מבלי למסור את המידע האישי לצורך הרכישה, לא נוכל לספק את מלוא השירותים באתר. האחריות בנוגע לנכונות המידע שנמסר על ידי המשתמש תהיה על המשתמש בלבד.
 • מידע לא מזהה שמתקבל משימוש באתר לרבות מידע סטטיסטי ומצטבר כמו עמודים שבהם צפית, פרסומות שעניינו אותך, מוצרים שבחנת וכו'.
 1. בעת הרכישה, תידרשו למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה למשלוח, פרטי כרטיס אשראי וכן טלפון (אופציונלי).

השימוש שייעשה במידע:

 1. אס פרומיסד תעשה במידע שימוש רק כפי שמאפשרת מדיניות פרטיות זו, או הוראות כל דין וזאת לצרכים הבאים:
 • לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר לרבות רכישה באתר, לצורך שיפור חווית המשתמש, העשרת השירותים, התכנים והמוצרים באתר, שינוי וביטול שירותים שונים, התאמת השירותים למשתמש וכיוצ"ב, לרבות באמצעות טכנולוגיית Cookies.
 • דיוור ישיר בהתאם למפורט להלן ועל פי כל דין.
 • ניתוח ומחקר סטטיסטי וכל שימוש אחר במידע לצורך פנימי לרבות בדיקת תלונות וביקורות.
 • משלוח עדכונים על ידי אס פרומיסד בנוגע לאתר והשימוש בו.
 • מניעת הפרות של תנאי שימוש אלה ופגיעה בקניין הרוחני של אס פרומיסד.

דיוור ישיר אלקטרוני:

 1. אם אתם מסכימים לכך, אס פרומיסד מעוניינת לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS מידע שיווקי ופרסומי על אודות פעילויות ואירועים העשויים לעניין אותך. מידע כזה שעולה כדי מידע פרסומי ישוגר אליך בהתאם להוראות הדין ורק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי:

 1. אס פרומיסד לא תשתף את המידע שנאסף על ידיה אלא לחברות שמספקות לה שירותים לצורך הפעלת האתר והחנות, לרבות חברות המספקות לה שירותי אחסון מידע ותעבורה, שרתים, סליקה, שילוח, וספקי צד שלישי שנותנים שירותים לאס פרומיסד המסייעים לנו להפעיל את האתר ולספק את השירותים. הספקים מטעם אס פרומיסד עשויים לאחסן את המידע האישי בשרתים המצויים בתחומי מדינת ישראל ו/או מחוצה לה, והכל בהתאם לדין החל.
 • מעבר לשיתוף האמור, אס פרומיסד לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי הנאסף על ידיה אלא במקרים שלהלן: בכל מקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין אס פרומיסד ו/או מי מטעמה שתחייב חשיפת הפרטים.
 • אם המשתמש יבצע פעולה באתר ו/או בחנות שהיא בניגוד לדין או לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של אס פרומיסד.
 • אם התעורר חשדה של אס פרומיסד שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגע או שעלול לפגוע בה או במי מטעמה או בצדדים שלישיים, או שיש חשד כי המשתמש ביצע שימוש שעשוי לאפשר, לסייע או לעודד ביצוע של מעשה בלתי חוקי על פניו.
 • בכפוף לצו שיפוטי אשר יחייב את אס פרומיסד למסור מידע על אודותיכם לצד שלישי ובהתאם לו.
 • ככל שאס פרומיסד למכור או תעביר בדרך כלשהי את הפעילות של האתר ו/או החנות –לגוף אחר, לרבות מחמת מיזוג פעילות או חברה ובלבד שאותו גוף ו/או גוף ממוזג ייטול על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות כלפיכם.

קוקיות (Cookies):

 1. אס פרומיסד וצדדים שלישיים מטעמה עושים שימוש ב"קוקיות" (Cookies) לצורך שיפור חווית המשתמש של האתר ו/או החנות (למשל, על מנת שלא תידרשו לבצע רישום מחדש לאתר ו/או לחנות בכל פעם שתכנסו אליה, לצורך זכירת הפריטים שבהם התעניינתם וכן לצורך איסוף מידע אישי שאינו מזהה אתכם לצורך איסוף מידע סטטיסטי שיאפשר שיפור חווית השירות וחווית המשתמש והתאמתה אליכם וכו').
 2. הדפדפן שבו אתם עושים שימוש כולל אפשרות להימנע משמירת ה-cookies ואתם יכולים לבטל את האפשרות בכל עת. ככל שאינכם יודעים כיצד לעשות זאת, אנא היעזרו בתפריט העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

הגנה על המידע:

 1. אס פרומיסד נוקטת במירב האמצעים על מנת להבטיח הגנה מקסימלית על המידע שלכם. המידע מאוחסן ומאובטח על פי פרוטוקול אבטחה מקובל (TLS) ונתוני האשראי שנמסרים מוצפנים על פי פרוטוקול אבטחה SSL.
 2. נוסף על כך, בכל פעם שבה אנחנו חולקים מידע עם צד שלישי בהתאם למדיניות פרטיות זו, אנחנו מחייבים את הצדדים השלישיים לנקוט באמצעים הנדרשים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תהיה פחותה מזו המיושמת על ידי אס פרומיסד.
 3. עם זאת, עליכם לדעת, כי העברת מידע באמצעות האינטרנט אינה בטוחה באופן מלא, ולכן אס פרומיסד אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן אצלה. אחריותה של אס פרומיסד במצב כזה תהיה מוגבלת על פי המפורט בתנאי השימוש ואין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על אס פרומיסד על פי הדין.

קישורים לאתרי צד שלישי:

 1. האתר עשוי לכלול קישורים אל ומאתרי אינטרנט ומקורות של צדדים שלישיים. כל אתר כזה המקושר לאתר ושאו לחנות, עשויים לאסוף עליכם מידע אישי ולהשתמש בהם באופן שונה מאס פרומיסד בהתאם למדיניות של כל צד שלישי. אין לנו כל שליטה על הנעשה במידע האישי שלכם באותם אתרי צד שלישי, ואס פרומיסד אינה מקבלת על עצמה כל אחריות בנוגע לאופן שבו נאסף עליכם המידע, כיצד והיכן הוא מאוחסן, ואיזה שימוש נעשה בו. לכן, בכל מקום שבו אתם מופנים לאתר צד שלישי, אנו מציעים כי תקראו בעיון את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של אתר הצד השלישי, היות שהמדיניות הזו אינה חלה לגביהם.

משך שמירת המידע:

 1. אס פרומיסד תשמור את המידע רק לפרק הזמן הנדרש לצורך מימוש מטרות השימוש המפורטות במדיניות זו, או לפרק זמן ארוך יותר, ככל שתסבור שהדבר נחוץ ובהתאם לשיקול דעתה. אס פרומיסד מקיימת בחינות תקופתיות הנוגעות לשמירת המידע, וככל שהמידע אינו נדרש לה יותר, היא תמחק אותו, בכפוף לכל דין.

זכויות משתמשים ביחס למידע:

 1. הנתונים שייאספו במסגרת מתן השירותים באתר יישמרו במאגר מידע של אס פרומיסד ויהיו באחריותה.
 2. הסכמה למדיניות הפרטיות מהווה הסכמה לכך שמידע על אודות המשתמש, וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר המידע של אס פרומיסד (אחד או יותר), וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 3. אתם רשאים לעיין במידע המוחזק עליכם במאגר מידע, וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. ככל שאס פרומיסד תידרש לרשום את המידע הנשמר אצלה במאגר מידע, תחולנה כל הזכויות הנלוות לכך לרבות עיון ותיקון המידע שנשמר במאגר.
 4. ניתן לפנות אלינו בנוגע לשמירת מידע על אודותיכם ב- hello@as-promised.com.
 5. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אס פרומיסדאס פרומיסד, ככל שיוקם מאגר מידע על פי דין, משמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

מענה לפניות:

 1. אס פרומיסד תשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ולספק הבהרות ככל שנדרש בכפוף למגבלות הדין. לצורך כך תוכלו לפנות אלינו בכתובת hello@as-promised.com.

שינוי מדיניות הפרטיות:

 1. אס פרומיסד תהיה רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה שבו ייעשה שינוי מהותי שעניינו במידע האישי שמסרתם, אס פרומיסד תפרסם על כך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובכפוף לדרישות הדין, לקבל את הסכמתך לשינויים מהותיים כאמור. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקפם ביום פרסומם באתר ו/או שליחתם למשתמש על פי המאוחר. המועד שבו עודכנה מדיניות הפרטיות לאחרונה יופיע בשוליה.

 

 

כל הזכויות שמורות לאס פרומיסד.

תאריך